plakat do projektu UE

Kompleksowe usługi zdrowotne w środowisku domowym dla osób niesamodzielnych w mieście Tychy oraz powiecie bieruńsko-lędzińskim

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Beneficjentem Projektu jest: Społeczne Stowarzyszenie "Hospicjum im. św. Kaliksta I" ul. Żorska 17, 43-100 Tychy.

Opis Projektu: Projekt dotyczy świadczenia kompleksowych usług zdrowotnych osobom niesamodzielnym w ich miejscu zamieszkania na terenie powiatu m. Tychy oraz pow. bieruńsko-lędzińskiego. Wysokiej jakości usługi zdrowotne świadczone będą 200 pacjentom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj. osobom niesamodzielnym ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawnym, z chorobami przewlekłymi, postępującymi, niepoddającymi się leczeniu przyczynowemu i do ich rodzin. Charakter świadczonych usług zdrowotnych (w miejscu zamieszkania, przy wsparciu osób z najbliższego otoczenia) będzie zapobiegał wyizolowaniu tych osób z naturalnego środowiska ich życia, będzie także sprzyjał utrzymaniu więzi rodzinnych oraz przyczyniał się do podniesienia jakości życia chorych. Uczestnicy objęci zostaną specjalistycznymi usługami zdrowotnymi, m.in. profilaktyką antyodleżynową i dot. obrzęku limfatycznego.

Osoby odpowiedzialne za Projekt:

Koordynator Projektu: Ilona Słomian, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Asystentka Koordynatora: Józefa Osior, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Specjalista ds.finansów: Renata Śnios, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czas trwania Projektu: od 22.08.2019 r. do 31.07.2021 r.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Społeczne Stowarzyszenie "Hospicjum im. św. Kaliksta I" realizuje projekt: "Kompleksowe usługi zdrowotne w środowisku domowym dla osób niesamodzielnych w mieście Tychy oraz powiecie bieruńsko-lędzińskim”

nr projektu: RPSL.09.02.06-24-05E1/18-003.
Termin realizacji: od 01.09.2019 r. do 31.07.2021 r..

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja Projektu IX - X 2019 r.

Zadanie I

 • zakup 200 sztuk odpowiednich materiałów opatrunkowych w tym szczególności - opatrunków jałowych, np. ze srebrem, opatrunków hydrożelowych, alginianowych, opatrunków poliuretanowych czy hydro koloidowych zakładanych na 48-72 godziny lub dłużej, które nie są refundowane przez NFZ,
 • zakup 10 koncentratorów tlenu. Urządzenia te są niezbędne w opiece nad obłożnie chorymi z niewydolnością oddechową, wymagającymi stosowania ciągłej lub okresowej terapii oddechowej. Urządzenie niezbędne w szczególności u osób z nowotworami płuc
 • wyszukanie personelu medycznego: lekarze i pielęgniarki oraz udzielanie sukcesywnych usług przez wybrany personel

Zadanie II

 • wyszukanie pielęgniarki posiadającej odpowiednie kwalifikacje i podpisanie z nią umowy o pracę,
 • rozpoczęcie udzielania wsparcia w poradni antyodleżynowej,
 • zakup kompletów 20 sztuk antyodleżynowych,
 • zakup łóżek 10 sztuk rehabilitacyjnych elektrycznie sterowanych pilotem,
 • zakup10 sztuk materacy antyodleżynowych,
 • zakup laptopa

Zadanie III

 • wyszukanie rehabilitanta posiadającego odpowiednie kwalifikacje i podpisanie z nim umowy o pracę
 • realizacja specjalistycznych masaży oraz przeprowadzenie edukacji chorego
 • zakup 200 sztuk opatrunków medycznych
 • zakup laptopa

Zadanie IV

 • zaangażowanie wolontariuszy i podpisanie z nimi umów wolontarystycznych
 • sukcesywne szkolenie wolontariuszy
 • wsparcie wolontaryjne dla uczestników i otoczenia

Zadanie V

 • zatrudnienie psychologa na podstawie umowy zlecenia i rozpoczęcie udzielenia wsparcia
 • zatrudnienie psychiatry na podstawie umowy zlecenia i rozpoczęcie udzielania wsparcia

 

plakat do projektu UE

Kompleksowe usługi zdrowotne w środowisku domowym dla osób niesamodzielnych w mieście Tychy

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Beneficjentem Projektu jest: Społeczne Stowarzyszenie "Hospicjum im. św. Kaliksta I" ul. Żorska 17, 43-100 Tychy.

Opis Projektu: dotyczy świadczenia kompleksowych usług zdrowotnych osobom niesamodzielnym w ich miejscu zamieszkania na terenie powiatu m. Tychy tj. osobom niesamodzielnym ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawnych, z chorobami przewlekłymi, niepoddającymi się leczeniu przyczynowemu i do ich rodzin. Uczestnicy objęci zostaną specjalistycznymi usługami zdrowotnymi, m.in. profilaktyką antyodleżynową i dot. obrzęku limfatycznego.

Osoby odpowiedzialne za Projekt:

Koordynator Projektu: Ilona Słomian, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Asystentka Koordynatora: Justyna Noras-Jędrzejczyk, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Specjalista ds.finansów: Renata Śnios, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czas trwania Projektu: od 19.06.2017r. do 31.05.2019r.

 Plakat do projektu Regulamin projektu

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Społeczne Stowarzyszenie "Hospicjum im. św. Kaliksta I" realizuje projekt: "Kompleksowe usługi zdrowotne w środowisku domowym dla osób niesamodzielnych w mieście Tychy,

nr projektu: RPSL.09.02.06-24-07CB/16-00.
Termin realizacji: od 19.06.2017r do 30.04.2019r. (rekrutacja: od 19.06.2017r. do 31.01.2019r.)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja Projektu IV-V 2019 r.

Zadanie 1: Indywidualne wsparcie medyczne i pielęgniarskie

Stan realizacji::

Lekarze i pielęgniarki kontynuowali działania (wizyty domowe w ramach projektu) zgodnie z zapisami Wniosku o dofinansowanie. Działania polegają na udzieleniu specjalistycznych porad lekarskich, a pielęgniarki wykonują zalecenia lekarzy (zmiana opatrunków, zastrzyki, podłączanie i wyłączanie kroplówek, pomiar poziomu glukozy, pomiar tętna i ciśnienia tętniczego, pielęgnacja okolic cewników i stomii, częściowa i całościowa toaleta) jak również udzielają wsparcia psychicznego pacjentom i edukują rodziny. Za okres sprawozdawczym wykonano IV/2019 –141 wizyt pielęgniarskich, w V/2019- 159 wizyt pielęgniarskich, lekarze natomiast wykonali w IV/2019- 33 wizyty, w V/2019 –45 wizyt.

Zadanie 2: Uruchomienie poradni antyodleżynowej

Stan realizacji:: zrealizowane

Zadanie 3: Uruchomienie poradni drenażu limfatycznego

Stan realizacji::

W miesiącu IV / 2019 r.w ramach wolontariatu wykonała 34 masaży oraz 34 zestawów ćwiczeń oraz przeprowadziła edukację chorego z zakresu profilaktyki zapobiegania wystąpienia obrzęku.

Zadanie 4: Wsparcie wolontaryjne dla uczestników i otoczenia

Stan realizacji::

W ramach podpisanych umów wolontarystycznych, wolontariusze pomagają choremu przy poruszaniu się, zabierają na spacery, karmią i dbają o porządek w jego otoczeniu. W przedmiotowym okresie wolontariusze, przepracowali: IV/2019 r. 138,5 h; w V/2019 r. = 176 h. Łącznie = 314,5h

Realizacja Projektu: I – III 2019 r.

Zadanie 1: Indywidualne wsparcie medyczne i pielęgniarskie

Stan realizacji:
Lekarze i pielęgniarki kontynuowali działania (wizyty domowe w ramach projektu) zgodnie z zapisami Wniosku o dofinansowanie. Działania polegają na udzieleniu specjalistycznych porad lekarskich, a pielęgniarki wykonują zalecenia lekarzy (zmiana opatrunków, zastrzyki, podłączanie i wyłączanie kroplówek, pomiar poziomu glukozy, pomiar tętna i ciśnienia tętniczego, pielęgnacja okolic cewników i stomii, częściowa i całościowa toaleta) jak również udzielają wsparcia psychicznego pacjentom i edukują rodziny. Za okres sprawozdawczym wykonano I/2019 – 89; II/2019- 118; III/2019 - 151 wizyt pielęgniarskich, lekarze natomiast wykonali I/2019- 26; II/2019 – 23; III/2019 - 27 wizyt.

Zadanie 2: Uruchomienie poradni antyodleżynowej

Stan realizacji:
Poradnia funkcjonuje zgodnie z założonym planem. W przedmiotowym okresie rozliczeniowym do poradni zostało przyjętych 12 nowych pacjentów. Pielęgniarka dokonała również w domu chorego w I/2019 -70 wizyt, w II/2019 - 72. wizyt, w III /2019 - 11 specjalistycznych wizyt oraz przeprowadziła 11 instruktaży dla opiekunów chorego z zakresu profilaktyki antyodleżynowej w formie wolontariatu. Zgodnie z WoD wskaźnik będzie monitorowany do 4 tygodni od zakończenia zadania 2.(03/2019 r.)

Zadanie 3: Uruchomienie poradni drenażu limfatycznego

Stan realizacji:
Poradnia funkcjonuje zgodnie z założonym planem, kontynuowano zabiegi w stosunku do: 11 pacjentów I/2019, 12 pacjentów, w II/2019 i 2 pacjentów w III/2019 r. Wykonała w I/ 2019 r. 41 specjalistycznych masaży i 41 specjalistycznych zestawów ćwiczeń oddechowych i fizycznych; Zgodnie z WoD wskaźnik będzie monitorowany do 4 tygodni od zakończenia zadania 2.(II/2019r.) W miesiącu II/2018 r. wykonała 42 masaże oraz 42 zestawy ćwiczeń oraz przeprowadziła edukację chorego z zakresu profilaktyki zapobiegania wystąpienia obrzęku. W miesiącu III / 2019r.w ramach wolontariatu wykonała 42 masaży oraz 42 zestawów ćwiczeń oraz przeprowadziła edukację chorego z zakresu profilaktyki zapobiegania wystąpienia obrzęku. Wolontariat będzie realizowany do zakończenia projektu, czyli do 31.05.2019 r.

Zadanie 4: Wsparcie wolontaryjne dla uczestników i otoczenia

Stan realizacji:
W ramach podpisanych umów wolontarystycznych, wolontariusze pomagają choremu przy poruszaniu się, zabierają na spacery, karmią i dbają o porządek w jego otoczeniu. W przedmiotowym okresie wolontariusze, przepracowali: I/2019 r. = 303 h; w II/2019 r. 272 h; w III/2019 r. = 237 h. Łącznie = 812 h.

Realizacja Projektu X-XII 2018 r.

Zadanie 1: Indywidualne wsparcie medyczne i pielęgniarskie

Stan realizacji:
Lekarze i pielęgniarki kontynuowali działania (wizyty domowe w ramach projektu) zgodnie z zapisami Wniosku o dofinansowanie. Działania polegają na udzieleniu specjalistycznych porad lekarskich, a pielęgniarki wykonują zalecenia lekarzy (zmiana opatrunków, zastrzyki, podłączanie i wyłączanie kroplówek, pomiar poziomu glukozy, pomiar tętna i ciśnienia tętniczego, pielęgnacja okolic cewników i stomii, częściowa i całościowa toaleta) jak również udzielają wsparcia psychicznego pacjentom i edukują rodziny. Za okres sprawozdawczy wykonano 546 wizyt pielęgniarskich, lekarze natomiast wykonali 111 wizyt.

Zadanie 2: Uruchomienie poradni antyodleżynowej

Stan realizacji:
Poradnia funkcjonuje zgodnie z założonym planem. W przedmiotowym okresie rozliczeniowym zostało przyjętych 13 nowych pacjentów. Pielęgniarka dokonała również w domu chorego w X/2018 -60 wizyt, w XI/2018 - 60 wizyt, w XII /2018 - 30 specjalistycznych wizyt oraz przeprowadziła 150 instruktaży dla opiekunów chorego z zakresu profilaktyki antyodleżynowej.

Zadanie 3: Uruchomienie poradni drenażu limfatycznego

Stan realizacji:
Poradnia funkcjonuje zgodnie z założonym planem, kontynuowano zabiegi w stosunku do: 15 pacjentów X/2018, 14 pacjentów w XI/2018 i 4 pacjentów w XII/2018 r. Wykonała w X/ 2018 r. 57 specjalistycznych masaży i 57 specjalistycznych zestawów ćwiczeń oddechowych i fizycznych; XI/2018 r. 56 masaży oraz 56 zestawów ćwiczeń oraz przeprowadziła edukację chorego z zakresu profilaktyki zapobiegania wystąpienia obrzęku, w XII / 2018 10. masaży oraz 10 zestawów ćwiczeń oraz przeprowadziła edukację chorego z zakresu profilaktyki zapobiegania wystąpienia obrzęku.

Zadanie 3: Wsparcie wolontaryjne dla uczestników i otoczenia

Stan realizacji:
W ramach podpisanych umów wolontarystycznych, wolontariusze pomagają choremu przy poruszaniu się, zabierają na spacery, karmią i dbają o porządek w jego otoczeniu. W przedmiotowym okresie wolontariusze, przepracowali: 10/2018 r. = 462 h; w 11/2018 r. 334 h; 12/2018 r. = 305 h. Łącznie = 1101 h * 12,00 zł = 13 212,00 zł. W przedmiotowym okresie prowadzone były regularne szkolenia "miękkie" wolontariuszy przez psychologa.

Realizacja Projektu w okresie VII-IX 2018 r.

Zadanie 1: Indywidualne wsparcie medyczne i pielęgniarskie

Stan realizacji:
Lekarze i pielęgniarki kontynuowali działania (wizyty domowe w ramach projektu) zgodnie z zapisami Wniosku o dofinansowanie. Działania polegają na udzieleniu specjalistycznych porad lekarskich, a pielęgniarki wykonują zalecenia lekarzy (zmiana opatrunków, zastrzyki, podłączanie i wyłączanie kroplówek, pomiar poziomu glukozy, pomiar tętna i ciśnienia tętniczego, pielęgnacja okolic cewników i stomii, częściowa i całościowa toaleta) jak również udzielają wsparcia psychicznego pacjentom i edukują rodziny. Za okres sprawozdawczy wykonano 653 wizyt pielęgniarskich, lekarze natomiast wykonali 142 wizyty.

Zadanie 2: Uruchomienie poradni antyodleżynowej

Stan realizacji:
Poradnia funkcjonuje zgodnie z założonym planem. W przedmiotowym okresie rozliczeniowym zostało przyjętych 12 nowych pacjentów. Pielęgniarka dokonała również w domu chorego w VII/2018 -60, w VIII/2018 - 48, w IX /2018 - 62 specjalistycznych wizyt oraz przeprowadziła 170 instruktaży dla opiekunów chorego z zakresu profilaktyki antyodleżynowej

Zadanie 3: Uruchomienie poradni drenażu limfatycznego

Stan realizacji:
Poradnia funkcjonuje zgodnie z założonym planem, kontynuowano zabiegi w stosunku do: 28 pacjentów VII/2018, 41 pacjentów w VIII/2018 i 45 pacjentów w IX/2018 r. Wykonała w VII/ 2018 r. 28specjalistycznych masaży i 28 specjalistycznych zestawów ćwiczeń oddechowych i fizycznych; VIII/2018 r. 41 masaże oraz 41 zestawów ćwiczeń oraz przeprowadziła edukację chorego z zakresu profilaktyki zapobiegania wystąpienia obrzęku,, w IX / 2018 45 masaży oraz 45 zestawów ćwiczeń oraz przeprowadziła edukację chorego z zakresu profilaktyki zapobiegania wystąpienia obrzęku,

Zadanie 4: Wsparcie wolontaryjne dla uczestników i otoczenia

Stan realizacji:
W ramach podpisanych umów wolontarystycznych, wolontariusze pomagają choremu przy poruszaniu się, zabierają na spacery, karmią i dbają o porządek w jego otoczeniu. W przedmiotowym okresie wolontariusze, przepracowali: 07/2018 r. = 444 h; w 08/2018 r. 445 h; 09/2018 r. = 360 h. Łącznie = 1249 h.

W przedmiotowym okresie prowadzone były regularne szkolenia "miękkie" wolontariuszy przez psychologa.

Stan realizacji: projektu w okresie IV - VI 2018 r.

Zadanie 1: Indywidualne wsparcie medyczne i pielęgniarskie

Stan realizacji:
Lekarze i pielęgniarki kontynuowali działania (wizyty domowe w ramach projektu) zgodnie z zapisami Wniosku o dofinansowanie. Działania polegają na udzieleniu specjalistycznych porad lekarskich, a pielęgniarki wykonują zalecenia lekarzy (zmiana opatrunków, zastrzyki, podłączanie i wyłączanie kroplówek, pomiar poziomu glukozy, pomiar tętna i ciśnienia tętniczego, pielęgnacja okolic cewników i stomii, częściowa i całościowa toaleta) jak również udzielają wsparcia psychicznego pacjentom i edukują rodziny. Za okres sprawozdawczy wykonano 754 wizyt pielęgniarskich, lekarze natomiast wykonali 171wizyt.

 Zadanie 2: Uruchomienie poradni antyodleżynowej

Stan realizacji:
Poradnia funkcjonuje zgodnie z założonym planem. W przedmiotowym okresie rozliczeniowym zostało przyjętych 45 nowych pacjentów. Pielęgniarka dokonała również w domu chorego w IV/2018 -68, w V/2018 - 60, w VI/2018 - 60 specjalistycznych wizyt oraz przeprowadziła 188 instruktaży dla opiekunów chorego z zakresu profilaktyki antyodleżynowej

 Zadanie 3: Uruchomienie poradni drenażu limfatycznego

Stan realizacji:
Poradnia funkcjonuje zgodnie z założonym planem, kontynuowano zabiegi w stosunku do: 17 pacjentów IV/2018, 35 pacjentów w V/2018 i 46 pacjentów w VI/2018 r. Wykonała w IV/ 2018 r. 33 specjalistycznych masaży i 9 specjalistycznych zestawów ćwiczeń oddechowych i fizycznych; V/2018 r. 43 masaże oraz 13 zestawów ćwiczeń oraz przeprowadziła edukację chorego z zakresu profilaktyki zapobiegania wystąpienia obrzęku,, w VI/ 2018 54 masaży oraz 23 zestawów ćwiczeń oraz przeprowadziła edukację chorego z zakresu profilaktyki zapobiegania wystąpienia obrzęku,

Zadanie 4: Wsparcie wolontaryjne dla uczestników i otoczenia

Stan realizacji:
W ramach podpisanych umów wolontarystycznych, wolontariusze pomagają choremu przy poruszaniu się, zabierają na spacery, karmią i dbają o porządek w jego otoczeniu. W przedmiotowym okresie p wolontariusz, przepracowali: 04/2018r. =76h, 06/2018 r=117 h 05/2018r. = 136 h. Łącznie 329 godzin. W przedmiotowym okresie prowadzone były regularne szkolenia "miękkie" wolontariuszy przez psychologa.

Realizacja projektu w okresie 01.01.2018r. - 31.03.2018 r.

Zadanie 1: Indywidualne wsparcie medyczne i pielęgniarskie Stan realizacji: Lekarze i pielęgniarki kontynuowali działania (wizyty domowe w ramach projektu) zgodnie z zapisami Wniosku o dofinansowanie. Działania polegają na udzieleniu specjalistycznych porad lekarskich, a pielęgniarki wykonują zalecenia lekarzy (zmiana opatrunków, zastrzyki, podłączanie i wyłączanie kroplówek, pomiar poziomu glukozy, pomiar tętna i ciśnienia tętniczego, pielęgnacja okolic cewników i stomii, częściowa i całościowa toaleta) jak również udzielają wsparcia psychicznego pacjentom i edukują rodziny. Za okres sprawozdawczy wykonano 791 wizyt pielęgniarskich, lekarze natomiast wykonali 157 wizyt.  

 Zadanie 2: Uruchomienie poradni antyodleżynowej Stan realizacji: Poradnia funkcjonuje zgodnie z założonym planem. W przedmiotowym okresie rozliczeniowym zostało przyjętych 3 nowych pacjentów. Pielęgniarka dokonała również w domu chorego w I/2018 -62, w II/2018 - 64, w II/2018 - 62 specjalistycznych wizyt oraz przeprowadziła 188 instruktaży dla opiekunów chorego z zakresu profilaktyki antyodleżynowej

 Zadanie 3: Uruchomienie poradni drenażu limfatycznego Stan realizacji: Poradnia funkcjonuje zgodnie z założonym planem, kontynuowano zabiegi w stosunku do 6 pacjentów I/2018, 6 w II/2018 i 6 w III/2018. . Wykonała w I/ 2018 r. 25 specjalistycznych masaży i specjalistycznych zestawów ćwiczeń oddechowych i fizycznych; II/2018 r. 22 masaże oraz 22 zestawy ćwiczeń oraz przeprowadziła edukację chorego z zakresu profilaktyki zapobiegania wystąpienia obrzęku,, w marcu 2018 31 masaży oraz 31 zestawów ćwiczeń oraz przeprowadziła edukację chorego z zakresu profilaktyki zapobiegania wystąpienia obrzęku,

Zadanie 4: Wsparcie wolontaryjne dla uczestników i otoczenia Stan realizacji: W ramach podpisanych umów woluntarystycznych, wolontariusze pomagają choremu przy poruszaniu się, zabierają na spacery, karmią i dbają o porządek w jego otoczeniu. W przedmiotowym okresie p wolontariusz, przepracowali łącznie 216,5 godzin .

Miały miejsce szkolenia dla wolontariuszy, które mają za zadanie zabezpieczenie prawidłowej realizacji usługi wolontariackiej poprzez organizację szkoleń dla wolontariuszy z zakresu: radzenia sobie ze stresem, sytuacji trudnych w kontaktach interpersonalnych, mediacje, zachowań antydyskryminacyjnych w pracy z uwzględnieniem perspektywy płci. Szkolenia miały miejsce w miesiącu X.2017 r. (15 wolontariuszy), XI.2017 ( 15 wolontariuszy), XII.2017 (15 wolontariuszy), I.2018 (15 wolontariuszy), II.2018 (15 wolontariuszy), III.20018 (15 wolontariuszy). Czas trwania 1 szkolenia wyniosi 6 godzin x 6 spotkań = 36 godzin, tj. połowa założonych godzin szkoleniowych.    

Realizacji projektu za okres wrzesień – grudzień 2017 r.

Zadanie 1: Indywidualne wsparcie medyczne i pielęgniarskie


Stan realizacji:
W dniu 23.09.2017 r. podpisano umowy współpracy z 6 pielęgniarkami i 5 lekarzami, którzy rozpoczęli działania (wizyty
domowe w ramach projektu) zgodnie z zapisami Wniosku o dofinansowanie. Działania polegają na udzieleniu
specjalistycznych porad lekarskich, a pielęgniarki wykonują zalecenia lekarzy (zmiana opatrunków, zastrzyki, podłączanie iwyłączanie kroplówek, pomiar poziomu glukozy, pomiar tętna i ciśnienia tętniczego, pielęgnacja okolic cewników i stomii,częściowa i całościowa toaleta) jak również udzielają wsparcia psychicznego pacjentom i edukują rodziny.


Zadanie 2: Uruchomienie poradni antyodleżynowej


Stan realizacji:
Poradnia funkcjonuje zgodnie z założonym planem. W przedmiotowym okresie rozliczeniowym zostało przyjętych 15
pacjentów. Pielęgniarka dokonała również w domu chorego w XI/2017-60, w X/2017-61, w XII.2017 - 60 specjalistycznychwizyt oraz przeprowadziła 181 instruktaży dla opiekunów chorego z zakresu profilaktyki antyodleżynowej


Zadanie 3: Uruchomienie poradni drenażu limfatycznego


Stan realizacji::
Poradnia funkcjonuje zgodnie z założonym planem, kontynuowano zabiegi w stosunku do 5 pacjentów XI/2017 i 7 pacjentówX/2017. Wykonała w X.2017 r. 31 specjalistycznych masaży oraz 31 specjalistycznych zestawów ćwiczeń oddechowych i fizycznych; XI.2017 r. 30 masaży oraz 30 zestawów ćwiczeń oraz przeprowadziła edukację chorego z zakresu profilaktyki zapobiegania wystąpienia obrzęku, analogicznie w XII.2017 r.


Zadanie 4: Wsparcie wolontaryjne dla uczestników i otoczenia


Stan realizacji::
W ramach podpisanych umów wolontarystycznych, wolontariusze pomagają choremu przy poruszaniu się, zabierają na
spacery, karmią i dbają o porządek w jego otoczeniu. W przedmiotowym okresie p wolontariusz, przepracowali łącznie 252,5 godzin .

Stan realizacji: zadania do dnia 30.09.2017 r.

Zadanie 1: Indywidualne wsparcie medyczne i pielęgniarskie

W przedmiotowym okresie rozliczeniowym dokonano w dniu 04.09.2017 r. wyboru dostawcy sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych do Zadania 1, 2,3 w Projekcie. W odpowiedzi na umieszczone w Bazie Konkurencyjności i na stronie internetowej Benficjenta Zapytanie ofertowe wpłynęła tylko 1 oferta spełniająca wszystkie wymogi tj. MEDSEVEN Sp., z o.o. Osielsko, ul. Szosa Gdańska 19. Umowa została podpisania z dniem 06.09.2017 r. Z powodu braku informacji odnośnie możliwości dalszej realizacji projektu (oczekiwanie na decyzję dot. zgody na zatrudnienie personelu medycznego związanego z Beneficjentem) przy obopulnej zgodzie Stron termin realizacji dostawy został odroczony do momentu otrzymania w/w informacji. Pozytywną decyzję Beneficjent otrzymał 23.09.2017 r. i w tym momencie zaistniała możliwość realizacji zapisów Umowy. Sprzęt został dostarczony w dniu 29.09.2017 r. i odebrany Protokołem odbioru z dnia 29.09.2017 r. Dostawa była kompletna i zgodna z Umową. F-ra nr TOW/FV/113/09/2017 r. została uregulowana w dniu 29.09.2017 r. Zostały zakupione w ramach w/w faktury: zestawy materiałów opatrunkowych (600 zestawów) oraz koncentratory tlenu (15 sztuk).Zostały również podpisane umowy z lekarzami i pielęgniarkami w celu realizacji zadania.

Zadanie 2: Uruchomienie poradni antyodleżynowej

Poradnia funkcjonuje zgodnie z założonym planem, zostało przyjętych: w m-cu VII. 2017 r.- 18, VIII.2017 r.- 16; IV/2017 - 16.pacjentów, łącznie 50. Pielęgniarka dokonała również w domu chorego 60 specjalistycznych wizyt oraz przeprowadziła 60 instruktaży dla opiekunów chorego z zakresu profilaktyki antyodleżynowej. Każda czynność została udokumentowana. Zostały również rozliczone koszty dojazdu do domu pacjenta. Zostały zakupione w ramach F-ry TOW/FV/113/09/2017 r.: komplety antyodleżynowe (15 kompletów), 15 łóżek rehabilitacyjnych elektrycznie sterowanych pilotem, 15 sztuk materacy antyodleżynowych.

Zadanie 3: Uruchomienie poradni drenażu limfatycznego

Poradnia funkcjonuje zgodnie z założonym planem, zostało przyjętych 6pacjentów. Wykonała w VII.2017 r. 30 specjalistycznych masaży w miesiącu oraz 30 specjalistycznych zestawów ćwiczeń oddechowych i fizycznych ; VIII.2017 r. 2 masaże oraz 2 zestawy ćwiczeń; w m-cu IX.2017 r. - 24 masaże i 24 zestawy ćwiczeń oraz przeprowadziła edukację chorego z zakresu profilaktyki zapobiegania wystąpienia obrzęku. Zostały zakupione w ramach F-ry TOW/FV/113/09/2017 r.: aparat do masażu uciskowego (1 sztuka), 600 sztuk opatrunków medycznych służących między innymi do bandażowania, które jest niezbędne dla podtrzymania pozytywnych efektów masażu limfatycznego.

aparat boa

Zadanie 4: Wsparcie wolontaryjne dla uczestników i otoczenia

Od poczatku realizacji projektu podpisano umowy wolonarystyczne (15 umów) dotyczące wsparcia działań lekarzy i pilęgniarek. Wolontariusze pomagają choremu przy poruszaniu się, zabierają na spacery, karmią i dbają o porządek w jego otoczeniu.

Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest:

„Dostawa sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych”

w ramach Projektu pn.

„Kompleksowe usługi zdrowotne w środowisku domowym dla osób niesamodzielnych w mieście Tychy”

Zawiadomienie o wyborze - strona

Informacje o ogłoszeniu - wybór

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego

Zmiana informacji o ogłoszeniu

Zapytanie ofertowe

 

Dla zadania:

Zadanie 1: Indywidualne wsparcie medyczne i pielęgniarskie

Zadanie 2: Uruchomienie poradni antyodleżynowej

Zadanie 3: Uruchomienie poradni drenażu limfatycznego

 Zapytanie ofertowe Informacje o ogłoszeniu

 

Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem są usługi medyczne i pielęgniarskie w ramach Projektu pn. „Kompleksowe usługi zdrowotne w środowisku domowym dla osób niesamodzielnych w mieście Tychy”

 

Wzór umowy na świadczenie medyczne

Wzór umowy na świadczenie pielęgniarskie

Załącznik nr. 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr. 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr. 3 - Oświadczenie o sytuacji finansowo-ekonomicznej

Załącznik nr. 4 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowo-osobowych

Zapytanie ofertowe

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE

Zawiadomienie o wyborze

 

ZADANIA REALIZOWANE w terminie od 19.06.2017r. do 31.08.2017r.:


Zadanie 1:

 • wyszukanie personelu medycznego : lekarze i pielęgniarki oraz udzielanie sukcesywnych usług przez wybrany personel
 • zakup 100 odpowiednich zestawów materiałów opatrunkowych
 • zakup 15 koncentratorów tlenu
 • rozliczenie kosztu dojazdu zespołu medycznego do pacjentów


Zadanie 2

 • wyszukanie pielęgniarki posiadającej odpowiednie kwalifikacje i podpisanie z nią umowy o pracę
 • otwarcie poradnii antyodleżynowej
 • zakup 15 kompletów antyodleżynowych
 • zakup 15 łóżek rehabilitacyjnych elektrycznie sterowanych pilotem
 • zakup 15 materacy antyodleżynowych
 • rozliczenie kosztu dojazdu zespołu medycznego do pacjentów


Zadanie 3

 • wyszukanie rehabilitanta posiadającego odpowiednie kwalifikacje i podpisanie z nim umowy o pracę
 • realizacja specjalistycznych masaży oraz przeprowadzenie edukacji chorego


Zadanie 4

 • zaangażowanie wolontariuszy i podpisanie z nimi umów wolontarystycznych
 • sukcesywne szkolenie wolontriuszy
 • wsparcie wolontaryjne dla uczestników i otoczenia