1993 r.  Inicjatorzy założenia Hospicjum w Tychach:
 • lek. med. Urszuli Pawlik
 • Śp. Ks. Prałat Engelbert Ramola
 • Jerzy Labus – ówczesny radny

Odbyło się pierwsze zebranie -jeszcze nie formalnej wtedy – grupy ludzi chcących nieść pomoc ludziom chorym w ostatniej fazie choroby nowotworowej. Na spotkanie przyszło kilkunastu ludzi, którzy usłyszeli informację o założeniu Hospicjum w Tychach. Ta wiadomość była przekazywana za pośrednictwem wszystkich tyskich parafii.

Miejsce siedziby Stowarzyszenia - salka parafialna Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Tychach.

14.10.1993 r. – Dzień Wspomnienia św. Kaliksta I. Pierwsze udokumentowane spotkanie.

Msza Święta została odprawiona w Kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej przy parafii p. w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Tychach. Podczas tego zebrania 24 osoby podpisały deklarację członkowską. Ponadto uzgodniono projekt Statutu oraz czas i miejsce kolejnych spotkań.

Zebrani zaakceptowali również skład zespołu założycielskiego:
 • lek. med. Urszula Pawlik
 • lek. med. Krystyna Boczar
 • Jerzy Labus
 • Maria Labus
 • Teresa Obrzut
 • Śp. ks. Prałat Engelbert Ramola

Ten dzień stał się historycznym, gdyż właśnie od niego datuje się założenie Hospicjum w Tychach.

14.12.1993 r. – Wpis Hospicjum do rejestru stowarzyszeń, dokonany przez Sąd Rejestrowy w Katowicach oraz wpis do rejestru stowarzyszeń w Wydziale Obywatelskim Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

13.01.1994 r. – Pierwsze Walne Zebranie członków Społecznego Stowarzyszenia Hospicjum im. św. Kaliksta I w Tychach; wybór Zarządu Stowarzyszenia.

Skład Zarządu:
 • lek. med. Urszula Pawlik – prezes
 • lek. med. Krystyna Boczar – zastępca prezesa
 • Jerzy Labus – sekretarz
 • Śp. Ks. Prałat Engelbert Ramola – kapelan Hospicjum

1994 r. – Przystąpienie do Ogólnopolskiego Forum Ruchu Hospicyjnego.

20.02.1997 r. – Powołanie w strukturach Stowarzyszenia Poradni Konsultacji i Leczenia Paliatywnego z siedzibą w pomieszczeniach Hospicjum oraz utworzenie Niepublicznego Zakładu Służby Zdrowia. Kieroenikirm Poradni zostaje lek. med. Urszula Pawlik.

12.03.1998 r. – Wybór nowego prezesa i kapelana Stowarzyszenia. W wyniku głosowania podczas Walnego Zebrania Stowarzyszenia nowym Prezesem Społecznego Stowarzyszenia Hospicjum im. św. Kaliksta I w Tychach zastaje wybrana Wiesława Sieczka. Kapelanem Hospicjum zostaje ks. Henryk Krawczyk.

7.10.1998 r. – Jubileusz 5-lecia działalności Stowarzyszenia. Konferencja Naukowa w Miejskim Domu Kultury w Tychach.

15.03.2001 r. – Rezygnacja lek. med. Urszuli Pawlik ze stanowiska Kierownika Poradni Konsultacji i Leczenia Paliatywnego.

7.04.2001 r. – Wybór nowego Dyrektora Poradni Konsultacji i Leczenia Paliatywnego. Kierownikiem zostaje lek. med. Krystyna Rumieniuch.

18.04.2001 r. – NZOZ Hospicjum im. św. Kaliksta I powołuje dwie komórki:
 1. Poradnia Leczenia Paliatywnego
 2. Zespół Domowej Opieki Hospicyjnej

31.08.2001 r. – Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego Otrzymanie numeru: 0000039927

15.02.2002 r. – Zmiana adresu siedziby Stowarzyszenia. Przeprowadzka z parafii pw. św. Jana Chrzciciela do parafii pw. św. Benedykta opata.

Siedzibą Stowarzyszenia stają się pomieszczenia Parafii pw. św. Benedykta opata w Tychach, której Proboszczem jest Ks. Józef Dombek. Kapelanem Hospicjum zostaje ks. Mirosław Pelc.

15.04.2002 r. – Uroczyste otwarcie i poświęcenie nowej siedziby tyskiego Hospicjum. Msza Święta w intencji tyskiego Hospicjum, której przewodniczy ks. Biskup Gerard Bernacki.

3-4.10.2003 r. – Jubileusz 10-lecia działalności Stowarzyszenia. Konferencja Naukowa w Teatrze Małym w Tychach.

25.02.2005 r. – Wpis do Organizacji Pożytku Publicznego.

29.10.2007 r. – Rada Miasta Tychy podejmuje Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe przekazanie w użytkowanie działki pod budowę, która mieści się w Tychach przy ulicy Żorskiej.

Pan Józef Kuklok-Opolski Prezes Biura Projektowego AB Projekt zadeklarował, iż projekt budowy Domu Hospicyjnego wykona nieodpłatnie. W projekcie przewidziano miejsce na około 30 łóżek.

1.03.2012 r. – Wybór nowego prezesa Hospicjum. W wyniku głosowania podczas Nadwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia nowym Prezesem Społecznego Stowarzyszenia Hospicjum im. św. Kaliksta I w Tychach zastaje wybrana Ilona Słomian.

SPOŁECZNE STOWARZYSZENIE HOSPICJUM IM. ŚW. KALIKSTA I
DOM HOSPICYJNY

ul. Żorska 17
43-100 Tychy

REJESTRACJA PACJENTÓW DO PORADNI MEDYCYNY PALIATYWNEJ, HOSPICJUM DOMOWEGO, ODDZIAŁU STACJONARNEGO
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 32/783 28 20

poniedziałek 08.00 - 10.30
wtorek 15.00 - 18.00
środa 08.00 - 10.30
czwartek 08.00 - 10.00 (wizyty domowe), 15.30 - 18.00
piątek 08.00 - 09.30

ZGŁOSZENIA DO HOSPICJUM STACJONARNEGO NA PODSTAWIE E-SKIEROWANIA

OPIEKA NOCNA I ŚWIĄTECZNA
Megrez 32/325 52 98, 32/325 52 03, kom. 887 377 818

MAGAZYN SPRZĘTU MEDYCZNEGO
DLA PACJENTÓW

tel. 32/783-28 -20, 32/783-28-16, 32/783-28-17

poniedziałek 10.00-12.00
wtorek 16.00-18.00
środa 10.00-12.00
czwartek 16.00-18.00

DPS „DOM HOSPICYJNY”
tel. 32/783-28-30
poniedziałek – piątek 08.00-15.00

BIURO STOWARZYSZENIA
tel. 32/783-28-00, e-mail: biuro@hospicjum.tychy.pl
poniedziałek – piątek 08.00-15.00
Biuro nie rejestruje pacjentów do opieki hospicyjnej.

KLAUZULE INFORMACYJNE
1. Klauzula informacyjna dla Darczyńców (.pdf)
2. Klauzula informacyjna dla Kandydatów do pracy (.pdf)
3. Klauzula informacyjna dla Pacjentów (.pdf)
4. Klauzula informacyjna dla Pracowników (.pdf)
5. Klauzula informacyjna dla Wolontariuszy (.pdf)