W obecnej kulturze sukcesu i w pogoni za szczęściem, człowiek stara się wymazać ze swojej świadomości rzecz ostateczną, jaką jest śmierć. Stara się zabić w sobie nie tylko świadomość swojej śmierci, ale często robi to również w przypadku śmierci kogoś bliskiego. Koniec życia każdego człowieka, a zwłaszcza bliskiego, jest przeżywany nie tylko przez rodzinę, ale również przez osoby zaangażowane w opiekę nad terminalnie chorym.

Misja Stowarzyszenia

Działając Razem służymy Pacjentom onkologicznym wszechstonną i indywidualnie dopasowaną pomocą:

  • medyczną
  • psychologiczną
  • duchową

Towarzyszymy im w chorobie. Wspieramy ich Bliskich w trakcie opieki i w okresie osierocenia. Tworzymy profesjonalny, stale podoszący swoje kwalifikacje i dbający o rozwój osobisty zespół ludzi dobrej woli.

Witamy na stronie tyskiego Hospicjum

Hospicjum w Tychach od początku działalności ma charakter opieki domowej. Zespół Hospicyjny opiekuje się dorosłymi osobami nieuleczalnie chorymi w terminalnym stanie choroby nowotworowej. Zespół tworzą: lekarz, pielęgniarka, psycholog, masażysta, kapelan, wolontariusze. Personel sprawuje również opiekę nad rodzinami pacjentów oraz rodzinami i dziećmi w żałobie. Dla tych osób odbywają się spotkania terapeutyczne, okolicznościowe oraz integracyjne.

Jakie działania podejmuje Stowarzyszenie?

Stowarzyszenie organizuje na terenie miasta Tychy różne akcje promocyjne i edukacyjne. Natomiast w ramach akcji ogólnopolskich, takich jak: „Pola nadziei”, „Hospicjum to też Życie” organizowane są koncerty oraz programy edukacyjne dla uczniów i nauczycieli tyskich szkół, spotkania dla seniorów, happeningi na mieście. Odbywają się także wydarzenia artystyczne o idei międzynarodowej „Voices for Hospices. Od wielu lat na rzecz budowy Domu Hospicyjnego organizowany jest charytatywny koncert tyskiego muzyka Pani Ingi Madej „Dzieci – Dorosłym; Dorośli – Dzieciom”. Zwyczajem stały się także koncerty „Pro Memoria” na cześć osób, które były objęte opieką hospicyjną. Tradycją są corocznie organizowane Kwesty Listopadowe, których dochody przeznaczane były początkowo na zakup sprzętu medycznego, głównie koncentratorów tlenu, później natomiast na rzecz budowy Domu Hospicyjnego w Tychach.

Jakie plany ma przed sobą Hospicjum?

Priorytetem obecnych działań jest stworzenie pacjentom całodobowej opieki, co w przypadku opieki domowej nie zawsze jest możliwe. Wieloletnie doświadczenia pokazały, jak bardzo duża jest potrzeba opieki stacjonarnej i całodobowej. Statystycznie w skali miesiąca pod opieką przebywa około 40 osób. Dnia 29.10.2007 r. Rada Miasta Tychy podjęła Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe przekazanie w użytkowanie działki pod budowę, która mieści się w Tychach przy ulicy Żorskiej. W projekcie przewidziane jest miejsce na około 30 łóżek. Stacjonarne Hospicjum będzie uzupełnieniem opieki domowej. Fundusze pozyskiwane są od 2005 roku. Decyzją Zarządu Dom Hospicyjny zostanie postawiony, jako wotum wdzięczności za Pontyfikat Św. Jana Pawła II.

SPOŁECZNE STOWARZYSZENIE HOSPICJUM IM. ŚW. KALIKSTA I
DOM HOSPICYJNY

ul. Żorska 17
43-100 Tychy

REJESTRACJA PACJENTÓW DO PORADNI MEDYCYNY PALIATYWNEJ, HOSPICJUM DOMOWEGO, ODDZIAŁU STACJONARNEGO
tel. 32/783-28-20, fax 32/733-73-63

poniedziałek 08.00 - 10.30
wtorek 15.00 - 18.00
środa 08.00 - 10.30
czwartek 08.00 - 10.00 (wizyty domowe), 15.30 - 18.00
piątek 08.00 - 09.30

DRUKI SKIEROWANIA NA ODDZIAŁ STACJONARNY (do pobrania tutaj)

OPIEKA NOCNA I ŚWIĄTECZNA
Megrez 32/325 52 98, 32/325 52 03, kom. 887 377 818

MAGAZYN SPRZĘTU MEDYCZNEGO
DLA PACJENTÓW

tel. 32/ 783-28 -20, 32/ 783-28-16, 32/ 783-28-17

poniedziałek 10.00-12.00
wtorek 16.00-18.00
środa 10.00-12.00
czwartek 16.00-18.00

DPS „DOM HOSPICYJNY”
tel. 32/783-28-30
poniedziałek – piątek 08.00-15.00

BIURO STOWARZYSZENIA
tel. 32/783-28-00, adres e-mail: biuro@hospicjum.tychy.pl
poniedziałek – piątek 08.00-15.00
Biuro nie rejestruje pacjentów do opieki hospicyjnej.

KLAUZULE INFORMACYJNE
1. Klauzula informacyjna dla Darczyńców (.pdf)
2. Klauzula informacyjna dla Kandydatów do pracy (.pdf)
3. Klauzula informacyjna dla Pacjentów (.pdf)
4. Klauzula informacyjna dla Pracowników (.pdf)
5. Klauzula informacyjna dla Wolontariuszy (.pdf)