W naszych strukturach funkcjonuje również od 01.09.2017 r. ponadgminny Dom Pomocy Społecznej - Dom Hospicyjny dla 16 osób, do którego są przyjmowane osoby przewlekle i somatycznie chore skierowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach. Tutaj, tak jak we wszystkich tego typu placówkach opieka jest odpłatna, czyli 70 % swojej emerytury płaci mieszkaniec, natomiast pozostałe koszty pokrywa Miasto Tychy oraz częściowo rodzina, zgodnie z Ustawą o Pomocy Społecznej.