Pełna nazwa: Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Kaliksta I w Tychach

Dokładny adres: 43-100 Tychy, ul. Żorska 17

Forma prawna: Stowarzyszenie posiada osobowość prawną

NIP: 646-21-23-183

REGON: 272269978

Data wpisu do Organizacji Pożytku Publicznego: 25.02.2005 r.

Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0 0 0 0 0 3 9 9 2 7 

Data wpisu do KRS: 31.08.2001 r.

Nazwa banku i numer rachunku: PKO BP o/Tychy 38 102025280000090200148023


INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:

1. Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum jest podmiotem leczniczym, NZOZ jest przedsiębiorstwem podmiotu leczniczego, czyli Stowarzyszenia (Ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.)
2. Działalność NZOZ-u stanowi integralną całość z działalnością Stowarzyszenia.
3. NZOZ jest wpisany do Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej Wojewody Śląskiego i posiada akceptację Wojewódzkiego Konsultanta w Dziedzinie Medycyny Paliatywnej (ubieganie się o kontrakt w NFZ w dziedzinie medycyny paliatywnej wymaga zgody i potwierdzenia konsultanta – warunek NFZ).
4. Prowadzenie kontroli finansowej – organ założycielski: Stowarzyszenie.
5. Prowadzenie gospodarki lekami – Anna Kubiaczyk.
6. Prowadzenie magazynu sprzętu medycznego – Eugeniusz Przybyłka.
7. Prowadzenie rejestracji – zgodnie z systemem mMEDICA.

SPOŁECZNE STOWARZYSZENIE HOSPICJUM IM. ŚW. KALIKSTA I
DOM HOSPICYJNY

ul. Żorska 17
43-100 Tychy

REJESTRACJA PACJENTÓW DO PORADNI MEDYCYNY PALIATYWNEJ, HOSPICJUM DOMOWEGO, ODDZIAŁU STACJONARNEGO
tel. 32/783-28-20, fax 32/733-73-63

poniedziałek 08.00 - 10.30
wtorek 15.00 - 18.00
środa 08.00 - 10.30
czwartek 08.00 - 10.00 (wizyty domowe), 15.30 - 18.00
piątek 08.00 - 09.30

DRUKI SKIEROWANIA NA ODDZIAŁ STACJONARNY (do pobrania tutaj)

OPIEKA NOCNA I ŚWIĄTECZNA
Megrez 32/325 52 98, 32/325 52 03, kom. 887 377 818

MAGAZYN SPRZĘTU MEDYCZNEGO
DLA PACJENTÓW

tel. 32/ 783-28 -20, 32/ 783-28-16, 32/ 783-28-17

poniedziałek 10.00-12.00
wtorek 16.00-18.00
środa 10.00-12.00
czwartek 16.00-18.00

DPS „DOM HOSPICYJNY”
tel. 32/783-28-30
poniedziałek – piątek 08.00-15.00

BIURO STOWARZYSZENIA
tel. 32/783-28-00, adres e-mail: biuro@hospicjum.tychy.pl
poniedziałek – piątek 08.00-15.00
Biuro nie rejestruje pacjentów do opieki hospicyjnej.

KLAUZULE INFORMACYJNE
1. Klauzula informacyjna dla Darczyńców (.pdf)
2. Klauzula informacyjna dla Kandydatów do pracy (.pdf)
3. Klauzula informacyjna dla Pacjentów (.pdf)
4. Klauzula informacyjna dla Pracowników (.pdf)
5. Klauzula informacyjna dla Wolontariuszy (.pdf)