1993 r.  Inicjatorzy założenia Hospicjum w Tychach:
 • lek. med. Urszuli Pawlik
 • Śp. Ks. Prałat Engelbert Ramola
 • Jerzy Labus – ówczesny radny

Odbyło się pierwsze zebranie -jeszcze nie formalnej wtedy – grupy ludzi chcących nieść pomoc ludziom chorym w ostatniej fazie choroby nowotworowej. Na spotkanie przyszło kilkunastu ludzi, którzy usłyszeli informację o założeniu Hospicjum w Tychach. Ta wiadomość była przekazywana za pośrednictwem wszystkich tyskich parafii.

Miejsce siedziby Stowarzyszenia - salka parafialna Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Tychach.

14.10.1993 r. – Dzień Wspomnienia św. Kaliksta I. Pierwsze udokumentowane spotkanie.

Msza Święta została odprawiona w Kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej przy parafii p. w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Tychach. Podczas tego zebrania 24 osoby podpisały deklarację członkowską. Ponadto uzgodniono projekt Statutu oraz czas i miejsce kolejnych spotkań.

Zebrani zaakceptowali również skład zespołu założycielskiego:
 • lek. med. Urszula Pawlik
 • lek. med. Krystyna Boczar
 • Jerzy Labus
 • Maria Labus
 • Teresa Obrzut
 • Śp. ks. Prałat Engelbert Ramola

Ten dzień stał się historycznym, gdyż właśnie od niego datuje się założenie Hospicjum w Tychach.

14.12.1993 r. – Wpis Hospicjum do rejestru stowarzyszeń, dokonany przez Sąd Rejestrowy w Katowicach oraz wpis do rejestru stowarzyszeń w Wydziale Obywatelskim Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

13.01.1994 r. – Pierwsze Walne Zebranie członków Społecznego Stowarzyszenia Hospicjum im. św. Kaliksta I w Tychach; wybór Zarządu Stowarzyszenia.

Skład Zarządu:
 • lek. med. Urszula Pawlik – prezes
 • lek. med. Krystyna Boczar – zastępca prezesa
 • Jerzy Labus – sekretarz
 • Śp. Ks. Prałat Engelbert Ramola – kapelan Hospicjum

1994 r. – Przystąpienie do Ogólnopolskiego Forum Ruchu Hospicyjnego.

20.02.1997 r. – Powołanie w strukturach Stowarzyszenia Poradni Konsultacji i Leczenia Paliatywnego z siedzibą w pomieszczeniach Hospicjum oraz utworzenie Niepublicznego Zakładu Służby Zdrowia. Kieroenikirm Poradni zostaje lek. med. Urszula Pawlik.

12.03.1998 r. – Wybór nowego prezesa i kapelana Stowarzyszenia. W wyniku głosowania podczas Walnego Zebrania Stowarzyszenia nowym Prezesem Społecznego Stowarzyszenia Hospicjum im. św. Kaliksta I w Tychach zastaje wybrana Wiesława Sieczka. Kapelanem Hospicjum zostaje ks. Henryk Krawczyk.

7.10.1998 r. – Jubileusz 5-lecia działalności Stowarzyszenia. Konferencja Naukowa w Miejskim Domu Kultury w Tychach.

15.03.2001 r. – Rezygnacja lek. med. Urszuli Pawlik ze stanowiska Kierownika Poradni Konsultacji i Leczenia Paliatywnego.

7.04.2001 r. – Wybór nowego Dyrektora Poradni Konsultacji i Leczenia Paliatywnego. Kierownikiem zostaje lek. med. Krystyna Rumieniuch.

18.04.2001 r. – NZOZ Hospicjum im. św. Kaliksta I powołuje dwie komórki:
 1. Poradnia Leczenia Paliatywnego
 2. Zespół Domowej Opieki Hospicyjnej

31.08.2001 r. – Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego Otrzymanie numeru: 0000039927

15.02.2002 r. – Zmiana adresu siedziby Stowarzyszenia. Przeprowadzka z parafii pw. św. Jana Chrzciciela do parafii pw. św. Benedykta opata.

Siedzibą Stowarzyszenia stają się pomieszczenia Parafii pw. św. Benedykta opata w Tychach, której Proboszczem jest Ks. Józef Dombek. Kapelanem Hospicjum zostaje ks. Mirosław Pelc.

15.04.2002 r. – Uroczyste otwarcie i poświęcenie nowej siedziby tyskiego Hospicjum. Msza Święta w intencji tyskiego Hospicjum, której przewodniczy ks. Biskup Gerard Bernacki.

3-4.10.2003 r. – Jubileusz 10-lecia działalności Stowarzyszenia. Konferencja Naukowa w Teatrze Małym w Tychach.

25.02.2005 r. – Wpis do Organizacji Pożytku Publicznego.

29.10.2007 r. – Rada Miasta Tychy podejmuje Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe przekazanie w użytkowanie działki pod budowę, która mieści się w Tychach przy ulicy Żorskiej.

Pan Józef Kuklok-Opolski Prezes Biura Projektowego AB Projekt zadeklarował, iż projekt budowy Domu Hospicyjnego wykona nieodpłatnie. W projekcie przewidziano miejsce na około 30 łóżek.

1.03.2012 r. – Wybór nowego prezesa Hospicjum. W wyniku głosowania podczas Nadwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia nowym Prezesem Społecznego Stowarzyszenia Hospicjum im. św. Kaliksta I w Tychach zastaje wybrana Ilona Słomian.

Społeczne Stowarzyszenie
Hospicjum im. św. Kaliksta I
NZOZ Hospicjum im. św. Kaliksta I
DOM HOSPICYJNY: ul. Żorska 17
43-100 Tychy (śląskie)
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgłoszenia telefoniczne pacjentów na Oddział Stacjonarny Hospicjum:
Poradnia Hospicjum 32/ 78 32 820 (w godzinach pracy poradni) lub Centrala (w godzinach pracy administracji) 32/ 78 32 800

Zgłoszenia faksem pacjentów na Oddział Stacjonarny Hospicjum:
32/ 733 73 63

Druki skierowania do Hospicjum Stacjonarnego dostępne są w zakładce Dom Hospicyjny

Poradnia Hospicjum czynna:
tel.(32) 78 32 820

poniedziałek: 10:00 - 12:30
wtorek: 16:00 - 18:30
środa: 10:00 - 12:30
czwartek: 15:30 - 18:00
piątek: 8:00 - 13:00

Administracja czynna:
tel.(32)78 32 800
509 246 817
poniedziałek 7.00-15.00
wtorek 7.00-15.00
środa 7.00-15.00
czwartek 7.00-15.00
piątek 7.00-15.00

 Magazyn dla pacjentów:

tel.(32) 78 32 820
(32) 78 32 816
(32) 78 32 817

poniedziałek 10.00-12.00
wtorek 16.00-18.00
środa 10.00-12.00
czwartek 16.00-18.00

 

Pracownicy administracji w godzinach pracy nie
rejestrują pacjentów do opieki hospicyjnej.
Pacjenci rejestrowani są przez pracownika Poradni
w godzinach pracy Poradni.