ROZLICZNIE PIT-ÓW ZA 2017 r.

Serdecznie zapraszamy do rozliczania PIT - ÓW za 2017 r. do siedziby Domu Hospicyjnego przy ul. Żorskiej 17 w Tychach.

Poniedziałek: 09.00 - 13.00
Wtorek: 16.00 - 19.00
Czwartek: 09.00 - 13.00

W przypadku rozliczeń w formie elektronicznej uprzejmie prosimy o zabranie ze sobą rozliczenia podatkowego za 2016 r.

AKCJE STOWARZYSZENIA


 

 • 1
 • 2
 • 3

samotny bohater

plakat do projektu UE

Kompleksowe usługi zdrowotne w środowisku domowym dla osób niesamodzielnych w mieście Tychy

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Beneficjentem Projektu jest: Społeczne Stowarzyszenie "Hospicjum im. św. Kaliksta I" ul. Żorska 17, 43-100 Tychy.

Opis Projektu: dotyczy świadczenia kompleksowych usług zdrowotnych osobom niesamodzielnym w ich miejscu zamieszkania na terenie powiatu m. Tychy tj. osobom niesamodzielnym ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawnych, z chorobami przewlekłymi, niepoddającymi się leczeniu przyczynowemu i do ich rodzin. Uczestnicy objęci zostaną specjalistycznymi usługami zdrowotnymi, m.in. profilaktyką antyodleżynową i dot. obrzęku limfatycznego.

Osoby odpowiedzialne za Projekt:

Koordynator Projektu: Ilona Słomian, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Asystentka Koordynatora: Justyna Noras-Jędrzejczyk, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Specjalista ds.finansów: Renata Śnios, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czas trwania Projektu: od 19.06.2017r. do 31.01.2019r.

 Plakat do projektu Regulamin projektu

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Społeczne Stowarzyszenie "Hospicjum im. św. Kaliksta I" realizuje projekt: "Kompleksowe usługi zdrowotne w środowisku domowym dla osób niesamodzielnych w mieście Tychy,

nr projektu: RPSL.09.02.06-24-07CB/16-00.
Termin realizacji: od 19.06.2017r do 31.01.2019r. (rekrutacja: od 19.06.2017r. do 31.10.2018r.)
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramac EuropejskiegoFunduszu Społecznego.

 

Realizacji projektu za okres wrzesień – grudzień 2017 r.

Zadanie 1: Indywidualne wsparcie medyczne i pielęgniarskie


Stan realizacji
W dniu 23.09.2017 r. podpisano umowy współpracy z 6 pielęgniarkami i 5 lekarzami, którzy rozpoczęli działania (wizyty
domowe w ramach projektu) zgodnie z zapisami Wniosku o dofinansowanie. Działania polegają na udzieleniu
specjalistycznych porad lekarskich, a pielęgniarki wykonują zalecenia lekarzy (zmiana opatrunków, zastrzyki, podłączanie iwyłączanie kroplówek, pomiar poziomu glukozy, pomiar tętna i ciśnienia tętniczego, pielęgnacja okolic cewników i stomii,częściowa i całościowa toaleta) jak również udzielają wsparcia psychicznego pacjentom i edukują rodziny.


Zadanie 2: Uruchomienie poradni antyodleżynowej


Stan realizacji
Poradnia funkcjonuje zgodnie z założonym planem. W przedmiotowym okresie rozliczeniowym zostało przyjętych 15
pacjentów. Pielęgniarka dokonała również w domu chorego w XI/2017-60, w X/2017-61, w XII.2017 - 60 specjalistycznychwizyt oraz przeprowadziła 181 instruktaży dla opiekunów chorego z zakresu profilaktyki antyodleżynowej


Zadanie 3: Uruchomienie poradni drenażu limfatycznego


Stan realizacji
Poradnia funkcjonuje zgodnie z założonym planem, kontynuowano zabiegi w stosunku do 5 pacjentów XI/2017 i 7 pacjentówX/2017. Wykonała w X.2017 r. 31 specjalistycznych masaży oraz 31 specjalistycznych zestawów ćwiczeń oddechowych i fizycznych; XI.2017 r. 30 masaży oraz 30 zestawów ćwiczeń oraz przeprowadziła edukację chorego z zakresu profilaktyki zapobiegania wystąpienia obrzęku, analogicznie w XII.2017 r.


Zadanie 4: Wsparcie wolontaryjne dla uczestników i otoczenia


Stan realizacji
W ramach podpisanych umów wolontarystycznych, wolontariusze pomagają choremu przy poruszaniu się, zabierają na
spacery, karmią i dbają o porządek w jego otoczeniu. W przedmiotowym okresie p wolontariusz, przepracowali łącznie 252,5 godzin .

 

Stan realizacji zadania do dnia 30.09.2017 r.

Zadanie 1: Indywidualne wsparcie medyczne i pielęgniarskie

W przedmiotowym okresie rozliczeniowym dokonano w dniu 04.09.2017 r. wyboru dostawcy sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych do Zadania 1, 2,3 w Projekcie. W odpowiedzi na umieszczone w Bazie Konkurencyjności i na stronie internetowej Benficjenta Zapytanie ofertowe wpłynęła tylko 1 oferta spełniająca wszystkie wymogi tj. MEDSEVEN Sp., z o.o. Osielsko, ul. Szosa Gdańska 19. Umowa została podpisania z dniem 06.09.2017 r. Z powodu braku informacji odnośnie możliwości dalszej realizacji projektu (oczekiwanie na decyzję dot. zgody na zatrudnienie personelu medycznego związanego z Beneficjentem) przy obopulnej zgodzie Stron termin realizacji dostawy został odroczony do momentu otrzymania w/w informacji. Pozytywną decyzję Beneficjent otrzymał 23.09.2017 r. i w tym momencie zaistniała możliwość realizacji zapisów Umowy. Sprzęt został dostarczony w dniu 29.09.2017 r. i odebrany Protokołem odbioru z dnia 29.09.2017 r. Dostawa była kompletna i zgodna z Umową. F-ra nr TOW/FV/113/09/2017 r. została uregulowana w dniu 29.09.2017 r. Zostały zakupione w ramach w/w faktury: zestawy materiałów opatrunkowych (600 zestawów) oraz koncentratory tlenu (15 sztuk).Zostały również podpisane umowy z lekarzami i pielęgniarkami w celu realizacji zadania.

Zadanie 2: Uruchomienie poradni antyodleżynowej

Poradnia funkcjonuje zgodnie z założonym planem, zostało przyjętych: w m-cu VII. 2017 r.- 18, VIII.2017 r.- 16; IV/2017 - 16.pacjentów, łącznie 50. Pielęgniarka dokonała również w domu chorego 60 specjalistycznych wizyt oraz przeprowadziła 60 instruktaży dla opiekunów chorego z zakresu profilaktyki antyodleżynowej. Każda czynność została udokumentowana. Zostały również rozliczone koszty dojazdu do domu pacjenta. Zostały zakupione w ramach F-ry TOW/FV/113/09/2017 r.: komplety antyodleżynowe (15 kompletów), 15 łóżek rehabilitacyjnych elektrycznie sterowanych pilotem, 15 sztuk materacy antyodleżynowych.

Zadanie 3: Uruchomienie poradni drenażu limfatycznego

Poradnia funkcjonuje zgodnie z założonym planem, zostało przyjętych 6pacjentów. Wykonała w VII.2017 r. 30 specjalistycznych masaży w miesiącu oraz 30 specjalistycznych zestawów ćwiczeń oddechowych i fizycznych ; VIII.2017 r. 2 masaże oraz 2 zestawy ćwiczeń; w m-cu IX.2017 r. - 24 masaże i 24 zestawy ćwiczeń oraz przeprowadziła edukację chorego z zakresu profilaktyki zapobiegania wystąpienia obrzęku. Zostały zakupione w ramach F-ry TOW/FV/113/09/2017 r.: aparat do masażu uciskowego (1 sztuka), 600 sztuk opatrunków medycznych służących między innymi do bandażowania, które jest niezbędne dla podtrzymania pozytywnych efektów masażu limfatycznego.

aparat boa

Zadanie 4: Wsparcie wolontaryjne dla uczestników i otoczenia

Od poczatku realizacji projektu podpisano umowy wolonarystyczne (15 umów) dotyczące wsparcia działań lekarzy i pilęgniarek. Wolontariusze pomagają choremu przy poruszaniu się, zabierają na spacery, karmią i dbają o porządek w jego otoczeniu.

Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest:

„Dostawa sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych”

w ramach Projektu pn.

„Kompleksowe usługi zdrowotne w środowisku domowym dla osób niesamodzielnych w mieście Tychy”

Zawiadomienie o wyborze - strona

Informacje o ogłoszeniu - wybór

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego

Zmiana informacji o ogłoszeniu

Zapytanie ofertowe

 

Dla zadania:

Zadanie 1: Indywidualne wsparcie medyczne i pielęgniarskie

Zadanie 2: Uruchomienie poradni antyodleżynowej

Zadanie 3: Uruchomienie poradni drenażu limfatycznego

 Zapytanie ofertowe Informacje o ogłoszeniu

 

Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem są usługi medyczne i pielęgniarskie w ramach Projektu pn. „Kompleksowe usługi zdrowotne w środowisku domowym dla osób niesamodzielnych w mieście Tychy”

 

Wzór umowy na świadczenie medyczne

Wzór umowy na świadczenie pielęgniarskie

Załącznik nr. 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr. 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr. 3 - Oświadczenie o sytuacji finansowo-ekonomicznej

Załącznik nr. 4 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowo-osobowych

Zapytanie ofertowe

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE

Zawiadomienie o wyborze

 

ZADANIA REALIZOWANE w terminie od 19.06.2017r. do 31.08.2017r.:


Zadanie 1:

 • wyszukanie personelu medycznego : lekarze i pielęgniarki oraz udzielanie sukcesywnych usług przez wybrany personel
 • zakup 100 odpowiednich zestawów materiałów opatrunkowych
 • zakup 15 koncentratorów tlenu
 • rozliczenie kosztu dojazdu zespołu medycznego do pacjentów


Zadanie 2

 • wyszukanie pielęgniarki posiadającej odpowiednie kwalifikacje i podpisanie z nią umowy o pracę
 • otwarcie poradnii antyodleżynowej
 • zakup 15 kompletów antyodleżynowych
 • zakup 15 łóżek rehabilitacyjnych elektrycznie sterowanych pilotem
 • zakup 15 materacy antyodleżynowych
 • rozliczenie kosztu dojazdu zespołu medycznego do pacjentów


Zadanie 3

 • wyszukanie rehabilitanta posiadającego odpowiednie kwalifikacje i podpisanie z nim umowy o pracę
 • realizacja specjalistycznych masaży oraz przeprowadzenie edukacji chorego


Zadanie 4

 • zaangażowanie wolontariuszy i podpisanie z nimi umów wolontarystycznych
 • sukcesywne szkolenie wolontriuszy
 • wsparcie wolontaryjne dla uczestników i otoczenia