samotny bohater

WOLONTARIAT W HOSPICJUM

Jak zostać wolontariuszem?

Należy zgłosić się do najbliższego hospicjum. Rozmowę przeprowadza najczęściej koordynator wolontariuszy. Opowiada On o specyfice pracy, pyta kandydata na wolontariusza o jego wczesniejsze doświadczenia, umiejętności, zainteresowania. W zależności od potrzeb można pomagać w opiece nad pacjentami, w organizowaniu akcji lub też np. w pracach biurowych.

Ile trzeba mieć lat, by pomagać w hospicjum?

Kandydatem na wolontariusza może zostać każdy, kto ukończył 18 rok życia. W przypadku niepełnoletności wymagana jest zgoda rodziców. Osoby niepełnoletnie mogą pomagać wyłącznie w akcjach Stowarzyszenia po uprzedniej rozmowie z koordynatorem danej akcji.

Jakie są rodzaje wolontariatu?

Wolontariat medyczny i niemedyczny. Wolontariuszem medycznym może zostać osoba pełnoletna, która ukończy organizowany przez stowarzyszenie kurs dla kandydatów na wolontariuszy.

Wolontariusz niemedyczny pomaga w okazjonalnych akcjach prowadzonych przez hospicjum. Ten rodzaj wolontariatu obejmuje wszystkich, także niepełnoletnich, którzy wyrażą taką chęć.

Jakie są zadania wolontariusza niemedycznego?

Wolontariusz niemedyczny odgrywa niejednokrotnie bardzo istotną rolę w opiece hospicyjnej. Nie tylko pomaga samemu pacjentowi, towarzysząc mu w chorobie, ale także rodzinie. Okazjonalnie wyręcza ją w opiece nad chorym, stara się włączyć wszystkich jej członków do pomocy, przekazuje swoje doświadczenia związane z opieką i duchowym przeżywaniem czasu choroby, odchodzenia bliskiej osoby. Jest to odpowiedź na często pojawiające się wśród rodziny przeświadczenie o niemożności poradzenia sobie z sytuacją i zapewnienia umierającemu odpowiedniej jakości opieki.

OPIEKA NAD CHORYM I JEGO RODZINĄ

Kto opiekuje się pacjentem w Hospicjum?

Opieką nad pacjentem – w myśl zasad wypracowanych przez Cicely Saunders – zajmuje się interdyscyplinarny zespół, składający się z lekarza, pielęgniarki, fizjoterapeuty, psychologa, pracownika socjalnego, duchownego oraz wolontariuszy bez wykształcenia medycznego. Obecność psychologa, kapelana oraz wolontariuszy związana jest z przeżywaniem sytuacji, w jakiej znajduje się chory, przez niego samego oraz jego otoczenie. Elementami opieki hospicyjnej mogą też być terapia zajęciowa, akupunktura, muzykoterapia, masaże i inne.

Na czym polega leczenie w Hospicjum?

Z perspektywy medycznej opieka nad chorym zajmuje się wyłącznie leczeniem objawowym, którego celem jest leczenie niedogodności stanu, w jakim znajduje się pacjent, a nie przyczyn choroby. Podstawowym działaniem jest dążenie do zlikwidowania lub zmniejszenia odczuwanego przez pacjenta bólu. Bardzo istotna jest również eliminacja innych dolegliwości fizycznych - u chorych w stanie terminalnym mogą to być ogólne osłabienie, wymioty, duszności, zaparcia, odleżyny, itp.

Co opieka hospicyjna może ofiarować choremu?

Opieka hospicyjna stara się: - aby pacjent nie odczuwał bólu ani innych przykrych dolegliwości fizycznych, które mogą występować w ciężkiej chorobie; - aby ten okres życia jaki jeszcze pozostał, był wartościowy, aby pacjent czuł się potrzebny pomimo swojej choroby i aby mógł przeżyć w tym czasie również dobre chwile; - aby człowiek zbliżający się do kresu nie był samotny i miał czas oraz warunki do zastanowienia się nad swoim życiem i do przygotowania się do odejścia.

Co opieka hospicyjna może ofiarować rodzinie chorego?

Opieka hospicyjna pomaga rodzinie opanować lęk, radzić sobie z problemami jakie sprawia ciężka choroba i śmierć. Pracownicy i wolontariusze wyjaśniają członkom rodziny sytuację, uczą pielęgnowania i zachowania się wobec chorego, pomagają także ukoić ból po stracie bliskiej osoby.

Czy opieka hospicyjna jest związana z organizacjami religijnymi? Wiele zespołów opieki hospicyjnej powstało dzięki pomocy Kościoła katolickiego, ale opieka hospicyjna jest przeznaczona dla całego społeczeństwa, szanuje zapatrywania swoich podopiecznych i nie wymaga od nich przynależności do jakiegokolwiek wyznania.

Społeczne Stowarzyszenie
Hospicjum im. św. Kaliksta I
NZOZ Hospicjum im. św. Kaliksta I
DOM HOSPICYJNY: ul. Żorska 17
43-100 Tychy (śląskie)
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgłoszenia telefoniczne pacjentów na Oddział Stacjonarny Hospicjum:
Poradnia Hospicjum 32/ 78 32 820 (w godzinach pracy poradni) lub Centrala (w godzinach pracy administracji) 32/ 78 32 800

Zgłoszenia faksem pacjentów na Oddział Stacjonarny Hospicjum:
32/ 733 73 63

Druki skierowania do Hospicjum Stacjonarnego dostępne są w zakładce Dom Hospicyjny

Poradnia Hospicjum czynna:
tel.(32) 78 32 820

poniedziałek: 10:00 - 12:30
wtorek: 16:00 - 18:30
środa: 10:00 - 12:30
czwartek: 15:30 - 18:00
piątek: 8:00 - 13:00

Administracja czynna:
tel.(32)78 32 800
509 246 817
poniedziałek 7.00-15.00
wtorek 7.00-15.00
środa 7.00-15.00
czwartek 7.00-15.00
piątek 7.00-15.00

 Magazyn dla pacjentów:

tel.(32) 78 32 820
(32) 78 32 816
(32) 78 32 817

poniedziałek 10.00-12.00
wtorek 16.00-18.00
środa 10.00-12.00
czwartek 16.00-18.00

 

Pracownicy administracji w godzinach pracy nie
rejestrują pacjentów do opieki hospicyjnej.
Pacjenci rejestrowani są przez pracownika Poradni
w godzinach pracy Poradni.