Aby zostać wolontariuszem należy ukończyć organizowany przez Stowarzyszenie kurs. Po ukończeniu kursu kandydat na wolontariusza podejmuje takie działania, na jakie jest gotowy zgodnie z własnymi umiejętnościami i przekonaniami.

W JAKI SPOSÓB MOŻE POMAGAĆ WOLONTARIUSZ?
  1. Opieka nad pacjentem.
  2. Pomoc dzieciom osieroconym.
  3. Współpraca ze szkołami.
  4. Aukcje.
  5. Kwesty.
  6. Koncerty.
  7. Wydarzenia sportowe
  8. Szkolenia oraz integracja.

i Ty dopisać możesz wers!

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA WOLONTARIAT W HOSPICJUM:

Koordynator wolontariuszy hospicyjnych: Maria Chromy

  • działalność akcyjna,
  • opieka nad chorymi.

DYŻUR KOORDYNATORA WOLONTARIUSZY:
poniedziałek: 16:00 - 18:00

Szkolenia dla wolontariuszy: Józefa Osior

Koordynator wolontariuszy szkolnych: Joanna Borys

SPOŁECZNE STOWARZYSZENIE HOSPICJUM IM. ŚW. KALIKSTA I
DOM HOSPICYJNY

ul. Żorska 17
43-100 Tychy

REJESTRACJA PACJENTÓW DO PORADNI MEDYCYNY PALIATYWNEJ, HOSPICJUM DOMOWEGO, ODDZIAŁU STACJONARNEGO
tel. 32/783-28-20, fax 32/733-73-63

poniedziałek 08.00 - 10.30
wtorek 15.00 - 18.00
środa 08.00 - 10.30
czwartek 08.00 - 10.00 (wizyty domowe), 15.30 - 18.00
piątek 08.00 - 09.30

DRUKI SKIEROWANIA NA ODDZIAŁ STACJONARNY (do pobrania tutaj)

OPIEKA NOCNA I ŚWIĄTECZNA
Megrez 32/325 52 98, 32/325 52 03, kom. 887 377 818

MAGAZYN SPRZĘTU MEDYCZNEGO
DLA PACJENTÓW

tel. 32/ 783-28 -20, 32/ 783-28-16, 32/ 783-28-17

poniedziałek 10.00-12.00
wtorek 16.00-18.00
środa 10.00-12.00
czwartek 16.00-18.00

DPS „DOM HOSPICYJNY”
tel. 32/783-28-30
poniedziałek – piątek 08.00-15.00

BIURO STOWARZYSZENIA
tel. 32/783-28-00, adres e-mail: biuro@hospicjum.tychy.pl
poniedziałek – piątek 08.00-15.00
Biuro nie rejestruje pacjentów do opieki hospicyjnej.

KLAUZULE INFORMACYJNE
1. Klauzula informacyjna dla Darczyńców (.pdf)
2. Klauzula informacyjna dla Kandydatów do pracy (.pdf)
3. Klauzula informacyjna dla Pacjentów (.pdf)
4. Klauzula informacyjna dla Pracowników (.pdf)
5. Klauzula informacyjna dla Wolontariuszy (.pdf)