Architektoniczne Biuro Projektów AB-Projekt w Tychach - Prezes Józef Kuklok-Opolski wraz z zespołem projektantów, zapoczątkowało ideę wspierania budowy Domu Hospicyjnego jako Łańcuch Otwartych Serc, który tworzony jest z różnych firm bądź osób fizycznych sukcesywnie wspierających nasze działania związane z budową i codzienną statutową działalnością. Pomysłodawcą nazwy był śp. Andrzej Skocza - były Dyrektor AB-Projektu.

Architektoniczne Biuro Projektów AB-Projekt Tychy

mgr inż. arch. Józef Kuklok-Opolski - Prezes
śp. mgr inż. arch. Andrzej Skocza - były Dyrektor Pracowni Projektów Architektonicznych

AB Projekt w Tychach wykonało projekt Domu Hospicyjnego nieodpłatnie włącznie z wyliczeniami etapów budowy. AB-Projekt nieodpłatnie współpracuje z Hospicjum w poszczególnych działaniach związanych z budową.

Prozam - Zamówienia publiczne Tychy

dr Piotr Pieprzyca - prawnik, specjalista ds. zamówień publicznych - Właściciel

Pan Piotr przygotowuje dokumentację przetargową wszystkich etapów budowy oraz sprawuje merytoryczny i formalny nadzór nad każdym przetargiem. Funkcję tę pełni nieodpłatnie.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "GREPOL" Tychy

mgr inż. Grzegorz Pocięgiel - Właściciel

Pan Grzegorz jest Inspektorem Nadzoru Budowy - funkcję tę pełni nieodpłatnie.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Podstrefa Tychy

Ewa Stachura-Pordzik - Prezes Podstrefy Tychy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej:

Pani Ewa od 2007 r. chętnie podejmuje współpracę przekazując potrzeby Hospicjum na Zarządzie KSSE. Stowarzyszenie systematycznie otrzymuje wsparcie finansowe ze strony KSSE.

Agencja Ochrony Mienia i Usług Detektywistycznych ALAN w Tychach

Aleksandra Szynczewska - Prezes

Firma nieodpłatnie świadczy usługi ochrony placu budowy Domu Hospicyjnego w Tychach od dnia 30.05.2011 r.

Inga Madej - tyska pianistka

Pani Inga od 2005 r. organizuje na rzecz budowy noworoczne koncerty charytatywne "Dzieci - dorosłym; dorośli - dzieciom". Koncerty odbywają się w Teatrze Małym w Tychach.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tychach

Agnieszka Targiel - Dyrektor

Dyrekcja Szkoły umożliwia korzystanie z pomieszczeń szkolnych na okoliczność organizowanej od 1993 roku kwesty listopadowej, która odbywa się przy bramach Cmentarza w Tychach-Wartogłowcu. W siedzibie budynku szkoły znajduje się co roku Biuro kwesty.

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Ascona Sp. z o.o. Delikatesy Centrum

Alina Bednarz - przedsiębiorca

Firma sukcesywnie wspiera akcje Hospicjum przekazując dary w postaci artykułów spożywczych. Dzięki temu 200 wolontariuszy kwestujących co roku 1 i 2 listopada przy bramach Cmentarza w Tychach-Wartogłowcu może skorzystać z poczęstunku. Pomaga przy organizacji spotkań okolicznościowych dla Grupy Wsparcia Dzieci Osieroconych.

Stowarzyszenie Silesia TAK Art w Tychach

Stowarzyszenie zorganizowało i przeprowadziło na rzecz Hospicjum aukcję obrazów, z której dochód został przeznaczony na budowę Domu Hospicyjnego.

Soroptymist International Klub w Tychach

Soroptymistki od 2006 r. organizują Bale Karnawałowe, z których dochód przenaczają na rzecz Hospicjum.

Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach

Rektor Szkoły od wielu lat nieodpłatnie udostępnia pomieszczenia szkolne na działania edukacyjne dla tyskich szkół, które organizowane są przez Hospicjum w ramach akcji "Pola nadziei".

Teatr Mały w Tychach

Andrzej Maria Marczewski - Dyrektor

Dyrekcja Teatru od wielu lat nieodpłatnie udostępnia pomieszczenia teatralne na działania artystyczne i edukacyjne związane z działalnością Stowarzyszenia.

Szkoła Podstawowa nr 6 w Tychach

Ewa Kołodziej - Dyrektor

Pracownicy szkoły systematycznie udzielają finansowego wsparcia na rzecz Hospicjum w formie Payrollingu.

Tyskie Hale Targowe

Zdzisław Dzikołowski - Kierownik

Pan Zdzisław umożliwia organizowanie hospicyjnych Punktów medyczno-informacyjnych na terenie Hal Targowych. Podczas dyżurów można korzystać z pomiaru poziomu cukru oraz ciśnienia, uzyskać wskazówki pielęgniarki oraz dowiedzieć się o działalności Stowarzyszenia.

Zakład Produkcyjny Aparatury Elektrycznej w Siemianowicach Śląskich

Firma od wielu lat udziela Hospicjum systematycznego wsparcia finansowego zwłaszcza na rzecz akcji "Pola nadziei".

P.W. ZOF-STAL Wojciech Wójcik w Tychach

Firma udziela Hospicjum systematycznego wsparcia finansowego.

Drukarnia RoDo Laser w Tychach

Roman Domański - Właściciel

Firma od wielu lat wykonuje na rzecz Hospicjum materiały promocyjne udzielając rabatów bądź całkowitego sponsoringu.

Agencja Reklamowa MIRO w Tychach

Mirosław Władyszewski - Właściciel

Firma od kilku lat wykonuje na rzecz Hospicjum materiały promocyjne udzielając rabatów bądź całkowitego sponsoringu.

Społem Tychy SA

Stanisław Gdowski - Prezes Zarządu

Dzięki uprzejmości Pani Kierownik hospicyjne skarbony mogłą stać w tyskich sklepach "Społem": Azet ul. G. Roweckiego 35/19, Nasz Dom ul. Wyszyńskiego 40, Blaszok ul. Armii Krajowej. W ramach akcji NIEZAPOMINAJKA, klienci przekazują swoje punkty na rzecz Hospicjum.

Zespół Cree

Zespół od wielu lat gra charytatywne koncerty na rzecz Hospicjum w ramach akcji "Pola nadziei".

Tawerna pod Różą Wiatrów - klub muzyczny w Tychach

Właściciele Tawerny od wielu lat organizują na rzecz Hospicjum charytatywne koncerty zapraszając różnych wykonawców. Koncerty odbywają się w ramach akcji "Pola nadziei".

 

WSZYSTKIM SERCOM PIĘKNIE DZIĘKUJEMY!

SPOŁECZNE STOWARZYSZENIE HOSPICJUM IM. ŚW. KALIKSTA I
DOM HOSPICYJNY

ul. Żorska 17
43-100 Tychy

REJESTRACJA PACJENTÓW DO PORADNI MEDYCYNY PALIATYWNEJ, HOSPICJUM DOMOWEGO, ODDZIAŁU STACJONARNEGO
tel. 32/783-28-20, fax 32/733-73-63

poniedziałek 08.00 - 10.30
wtorek 15.00 - 18.00
środa 08.00 - 10.30
czwartek 08.00 - 10.00 (wizyty domowe), 15.30 - 18.00
piątek 08.00 - 09.30

DRUKI SKIEROWANIA NA ODDZIAŁ STACJONARNY (do pobrania tutaj)

OPIEKA NOCNA I ŚWIĄTECZNA
Megrez 32/325 52 98, 32/325 52 03, kom. 887 377 818

MAGAZYN SPRZĘTU MEDYCZNEGO
DLA PACJENTÓW

tel. 32/ 783-28 -20, 32/ 783-28-16, 32/ 783-28-17

poniedziałek 10.00-12.00
wtorek 16.00-18.00
środa 10.00-12.00
czwartek 16.00-18.00

DPS „DOM HOSPICYJNY”
tel. 32/783-28-30
poniedziałek – piątek 08.00-15.00

BIURO STOWARZYSZENIA
tel. 32/783-28-00, adres e-mail: biuro@hospicjum.tychy.pl
poniedziałek – piątek 08.00-15.00
Biuro nie rejestruje pacjentów do opieki hospicyjnej.

KLAUZULE INFORMACYJNE
1. Klauzula informacyjna dla Darczyńców (.pdf)
2. Klauzula informacyjna dla Kandydatów do pracy (.pdf)
3. Klauzula informacyjna dla Pacjentów (.pdf)
4. Klauzula informacyjna dla Pracowników (.pdf)
5. Klauzula informacyjna dla Wolontariuszy (.pdf)