Grupa Wsparcia Rodzin Osieroconych powstała z inicjatywy wolontariuszki hospicyjnej.

Zespół Wspierania Rodzin Osieroconych nawiązuje kontakty z osobami, których najbliżsi przebywali pod opieką hospicjum, a którzy z własnej woli wyrażają chęć współpracy. Dla tych osób organizowane są spotkania poprzedzone Mszą Św. odprawianą w intencji zmarłych rodzin.

Grupa Wsparcia Rodzin Osieroconych organizuje we własnym gronie wyjazdy integracyjne, spotkania w plenerze, czy majówki. Osoby osierocone mają możliwość korzystania z pomocy psychologicznej indywidualnie lub uczestnictwa w grupie wsparcia.

Z inicjatywy koordynatorki grupy śp. Pani Krystyny Szczęsnej została założona Księga Pamięci, w której znajdują się imiona i nazwiska osób zmarłych, które przebywały pod opieką Hospicjum.

Zwyczajem grupy jest także udział w corocznych koncertach „Pro Memoria” ku pamięci tych, którzy odeszli, a przebywali pod opieką Hospicjum.

Koordynator grupy: Danuta Bajura - wolontariuszka

SPOŁECZNE STOWARZYSZENIE HOSPICJUM IM. ŚW. KALIKSTA I
DOM HOSPICYJNY

ul. Żorska 17
43-100 Tychy

REJESTRACJA PACJENTÓW DO PORADNI MEDYCYNY PALIATYWNEJ, HOSPICJUM DOMOWEGO, ODDZIAŁU STACJONARNEGO
tel. 32/783-28-20, fax 32/733-73-63

poniedziałek 08.00 - 10.30
wtorek 15.00 - 18.00
środa 08.00 - 10.30
czwartek 08.00 - 10.00 (wizyty domowe), 15.30 - 18.00
piątek 08.00 - 09.30

DRUKI SKIEROWANIA NA ODDZIAŁ STACJONARNY (do pobrania tutaj)

OPIEKA NOCNA I ŚWIĄTECZNA
Megrez 32/325 52 98, 32/325 52 03, kom. 887 377 818

MAGAZYN SPRZĘTU MEDYCZNEGO
DLA PACJENTÓW

tel. 32/ 783-28 -20, 32/ 783-28-16, 32/ 783-28-17

poniedziałek 10.00-12.00
wtorek 16.00-18.00
środa 10.00-12.00
czwartek 16.00-18.00

DPS „DOM HOSPICYJNY”
tel. 32/783-28-30
poniedziałek – piątek 08.00-15.00

BIURO STOWARZYSZENIA
tel. 32/783-28-00, adres e-mail: biuro@hospicjum.tychy.pl
poniedziałek – piątek 08.00-15.00
Biuro nie rejestruje pacjentów do opieki hospicyjnej.

KLAUZULE INFORMACYJNE
1. Klauzula informacyjna dla Darczyńców (.pdf)
2. Klauzula informacyjna dla Kandydatów do pracy (.pdf)
3. Klauzula informacyjna dla Pacjentów (.pdf)
4. Klauzula informacyjna dla Pracowników (.pdf)
5. Klauzula informacyjna dla Wolontariuszy (.pdf)