Idea opieki hospicyjnej związana jest ze społecznym zjawiskiem przeżywania śmierci i procesu umierania. Przez wiele stuleci umieranie w obecności rodziny i bliskich było normą, ważnym elementem życia.   Czytaj więcej...

Karta hospicjum | Ruch hospicyjny | Słownik | FAQ

Opieka Hospicyjna zapewniana jest pacjentom chorym na nowotwory po zakończonym leczeniu onkologicznym.  Czytaj więcej...

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Czytaj więcej...

Rozmowa | Pielęgnacja | Korzystanie ze sprzętu medycznego

Wychodzimy do Państwa z taką inicjatywą z uwagi na planowane przez Hospicjum przedsięwzięcie, jakim jest budowa Domu Hospicyjnego w Tychach. Nawet niewielkie kwoty mogą dać szansę osobom chorym na nowotwory i poprawić ich jakość życia.  Czytaj więcej...

Jan Paweł II

Papież uczył nas ludzi Hospicjum szacunku do życia i miłosiernej służby wobec umierających. Nasz Dom Hospicyjny powstał jako votum wdzięczności za Jego Pontyfikat a Kaplica Hospicyjna im. św. Jana Pawła II jest u nas miejscem modlitwy za Chorych, umierających. W tym trudnym czasie potrzebujemy wsparcia duchowego i wstawiennictwa św. Jana Pawła II.

Łączymy się również z Zarządem Forum Hospicjów Polski z Krakowa, który przysłał do nas list w związku z niepokojącymi wydarzeniami, których celem jest negacja wielkości Papieża jako Człowieka, a także Jego Pontyfikatu.

A oto list w tej sprawie: Zarząd Forum Hospicjów Polskich, związek skupiający pozarządowe hospicyjne stowarzyszenia i fundacje pragnie wyrazić swój wielki niepokój z wydarzeń mających obecnie miejsce, których celem jest negacja wielkości Jana Pawła II jako człowieka a także jego Pontyfikatu. Jan Paweł II był u początku zrodzenia się myśli o polskim hospicjum. W dniu poświęcenia kościoła Arki Pana w Nowej Hucie usłyszał od wiernych, że koło nowej świątyni pragną wybudować hospicjum. Podczas swoich pielgrzymek do Ojczyzny kierował słowa do chorych, pracowników i wolontariuszy zespołów hospicyjnych między innymi w1987 roku w Gdańsku, w 1999 roku w Krakowie. Uczył nas ludzi Hospicjum szacunku dla życia. Kierował do nas wezwanie, abyśmy umieli patrzeć oczyma wiary na wzniosłą i tajemniczą wartość, jaką jest życie. Prosił nas o to, że gdy widzimy człowieka chorego cierpiącego na progu śmierci byli otwarci na spotkanie z nim i spełnienie prośby o obecność, o solidarność i o wsparcie w godzinie próby, o pomoc w zachowaniu nadziei, gdy wszystkie ludzkie nadzieje zawodzą (Evangelium vitae).W wielu kaplicach hospicjów stacjonarnych znajdują się relikwie św. Jana Pawła II. Wielu pracowników i wolontariuszy polskich hospicjów nadal czerpie siły do służby chorym, przeżywającym ostatnie tygodnie swojego ziemskiego życia i ich rodzinom, żyjącym z myślą o nieuchronnym odejściu bliskich ich sercu. W czasie obecnego stanu epidemii hospicja zawierzyły Bogu swoją służbę chorym, przez Jego wstawiennictwo. Do ludzi hospicjum z całego świata zgromadzonych w listopadzie 2004 roku w Watykanie na Konferencji Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia poświęconej leczeniu paliatywnemu zwracał się w swoim przemówieniu: „...Medycyna zawsze służy życiu. Również wtedy, kiedy uświadamia sobie, że nie może zwalczyć poważnej patologii, wykorzystując swoje możliwości, by ulżyć cierpieniu. Pracować z pasją, by pomóc pacjentowi w każdej sytuacji, znaczy mieć świadomość niezbywalnej godności każdego człowieka, również w ekstremalnych warunkach końcowego stadium życia....Miłość bliźniego, wymownie przedstawiona przez Jezusa w przypowieści O dobrym Samarytaninie (por. Łk 10, 29 nn.), pozwala uznać godność każdej osoby, również wtedy, gdy na skutek choroby jej życie stało się uciążliwe. Cierpienie, starość, stan nieświadomości oraz bliskość śmierci nie pomniejszają niezbywalnej godności osoby, stworzonej na obraz Boży.” Prosimy wszystkich członków społeczności hospicyjnej oraz przyjaciół hospicjum, by bronili dobrego imienia Jana Pawła II, przekazując młodym hospicjantom naukę o sensie choroby, śmierci i życia, którą przez całe swoje życie głosił do nas i nam pozostawił.

Zarząd Forum Hospicjów Polskich 30 listopad 2020 r.

ŁĄCZYMY SIĘ ZE WSZYSTKIMI HOSPICJAMI W OBRONIE ŚW. JANA PAWŁA II.

 

 

 

NASI SPONSORZY i DARCZYŃCY 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9a
 • 9b
 • 9c
 • activ-net
 • autoland-logo-min
 • hotel
 • kolart
 • logotype
 • navo
 • niezapominajka
 • polonez
 • rodo
 • spoldzielnia_mieszkaniowa
 • unikat2
 • wysocki
 • zapalki

 

NASI Partnerzy 

 • 1
 • 3
 • 4
 • Herb_tychy_6
 • MCK-logo
 • logo-rops-katowice-pl
 • logo-wszins

 

SPOŁECZNE STOWARZYSZENIE HOSPICJUM IM. ŚW. KALIKSTA I
DOM HOSPICYJNY

ul. Żorska 17
43-100 Tychy

REJESTRACJA PACJENTÓW DO PORADNI MEDYCYNY PALIATYWNEJ, HOSPICJUM DOMOWEGO, ODDZIAŁU STACJONARNEGO
tel. 32/783-28-20, fax 32/733-73-63

poniedziałek 08.00 - 10.30
wtorek 15.00 - 18.00
środa 08.00 - 10.30
czwartek 08.00 - 10.00 (wizyty domowe), 15.30 - 18.00
piątek 08.00 - 09.30

DRUKI SKIEROWANIA NA ODDZIAŁ STACJONARNY (do pobrania tutaj)

OPIEKA NOCNA I ŚWIĄTECZNA
Megrez 32/325 52 98, 32/325 52 03, kom. 887 377 818

MAGAZYN SPRZĘTU MEDYCZNEGO
DLA PACJENTÓW

tel. 32/ 783-28 -20, 32/ 783-28-16, 32/ 783-28-17

poniedziałek 10.00-12.00
wtorek 16.00-18.00
środa 10.00-12.00
czwartek 16.00-18.00

DPS „DOM HOSPICYJNY”
tel. 32/783-28-30
poniedziałek – piątek 08.00-15.00

BIURO STOWARZYSZENIA
tel. 32/783-28-00, adres e-mail: biuro@hospicjum.tychy.pl
poniedziałek – piątek 08.00-15.00
Biuro nie rejestruje pacjentów do opieki hospicyjnej.

KLAUZULE INFORMACYJNE
1. Klauzula informacyjna dla Darczyńców (.pdf)
2. Klauzula informacyjna dla Kandydatów do pracy (.pdf)
3. Klauzula informacyjna dla Pacjentów (.pdf)
4. Klauzula informacyjna dla Pracowników (.pdf)
5. Klauzula informacyjna dla Wolontariuszy (.pdf)